Calendari d’exàmens dels cursos de certificat.

Degut a l’estat d’alarma pel COVID-19, el calendari previst s’hagut de modificar.

Les proves escrites dels cursos de certificat es realitzaran a setembre (dates: pàgines 6-7 del BOIB, clica aquí).

Les proves orals dels cursos de certificat es realitzaran del 25 de maig al 19 de juny de manera telemàtica:

  • per veure la convocatòria de cada grup, per a tots els departaments (excepte anglès), clica aquí.
  • per veure la convocatòria de cada grup, per al departament d’anglès, clica aquí.

Publicació de la nota de PCTO: 23 de juny a les 20:00 hores al Centrosnet (“àrea alumnat” de la pàgina web”).

Reclamacions de la nota de PCTO: es realitzarà al setembre, quan es publiqui la resta de notes.

 

Avaluació dels cursos amb avaluació contínua: es realitzarà considerant els resultats obtinguts durant els dos primers trimestres (abans de la declaració de l’estat d’alarma). Publicació de les notes: 28 de maig a les 20:00 hores.

Termini per a presentar reclamacions (només grups amb avaluació contínua): del 29 de maig al 2 de juny, per correu electrònic: eoipalma.secretaria@gmail.com

 

Sol·licitud d’adaptació de les proves per a persones amb dificultats específiques. Termini: PENDENT DE PUBLICACIÓ. Per descarregar la sol·licitud que s’ha d’omplir: