CALENDARI D’EXÀMENS

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

ALUMNAT LLIURE – 

CURSOS A2, B1, B2.2, C1.2, C2

TOT ELS IDIOMES  – Resum  

TOTS ELS IDIOMES – AULES I HORARIS

IMPORTANT –EL DIA ABANS DE LES PROVES ESCRITES O ORALS, HEU DE CONFIRMAR L’HORARI I L’AULA, JA QUE PODEN PRODUIR-SE CANVIS A
CAUSA DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA

Normativa