Dates dels exàmens de setembre: alumnat lliure
Alemany Clica aquí.
Àrab, Espanyol per estrangers, Francès, Italià, Rus i Xinès Clica aquí.
Anglès

La prova escrita dels Nivells Bàsic, Intermedi, Avançat i C1

es realitzarà a l’IES Arxiduc Lluís Salvador

(c/ Gilabert de Centelles, 12).

 

Convocatòria general: clica aquí.
Desglossament exàmens escrits:
Certificat del Nivell Bàsic: clica aquí.
Certificat del Nivell Intermedi: clica aquí.
Certificat del Nivell Avançat: clica aquí.
Certificat del Nivell C1: clica aquí.
Certificat del Nivell C2: clica aquí.
Desglossament exàmens orals: clica aquí (pendent de publicació)
Català

La prova escrita dels Nivells Bàsic, Intermedi i C1

es realitzarà a l’IES Arxiduc Lluís Salvador

(c/ Gilabert de Centelles, 12).

Convocatòria general: clica aquí.
Desglossament exàmens escrits:
Certificat del Nivell Intermedi: clica aquí.
Certificat del Nivell Avançat: clica aquí.
Certificat del Nivell C1: clica aquí.
Certificat del Nivell C2: clica aquí.
Desglossament exàmens orals: clica aquí (pendent de publicació)
Certificat del Nivell Bàsic: clica aquí (pendent de publicació)
Certificat del Nivell Intermedi: clica aquí (pendent de publicació)
Certificat del Nivell Avançat: clica aquí (pendent de publicació)
Certificat del Nivell C1: clica aquí (pendent de publicació)
Certificat del Nivell C2: clica aquí (pendent de publicació)
Els alumnes que sol·licitaren adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques a la convocatòria de juny i vulguin adaptació a la convocatòria de setembre han de comunicar al correu eoipalma@educacaib.eu quines parts han de realitzar a la convocatòria de setembre. Termini: fins dia 31/07/2018.