Desglossament dels exàmens de setembre 2019: alumnat lliure
Alemany, Àrab, Espanyol llengua estrangera, Francès, Italià, Rus i Xinès Clica aquí.
Anglès

 

 

Convocatòria general: clica aquí.
Desglossament exàmens escrits:
Certificat del Nivell B1: clica aquí.
Certificat del Nivell B2: clica aquí.
Certificat del Nivell C1: clica aquí.
Català

 

Convocatòria general: clica aquí.
Desglossament exàmens escrits:
Certificat del Nivell B1: clica aquí.
Certificat del Nivell B2: clica aquí.
Certificat del Nivell C1: clica aquí.
Certificat del Nivell C2: clica aquí.
Desglossament exàmens orals:
Certificat del Nivell B1: clica aquí.
Certificat del Nivell B2: clica aquí.
Certificat del Nivell C1: clica aquí.
Certificat del Nivell C2: clica aquí.
Els alumnes que sol·licitaren adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques a la convocatòria de juny i vulguin adaptació a la convocatòria de setembre han de comunicar al correu eoipalma@educacaib.eu quines parts han de realitzar a la convocatòria de setembre. Termini: fins dia 31/07/2019.

 

 

Correspondències entre les titulacions dels plans d’estudis amb el Marc Comú Europeu de Referència per a tots els idiomes
Marc Comú Europeu de Referència RD 1629/2006 RD 1041/2017
Nivell A2 Certificat de nivell bàsic Certificat de nivell bàsic A2
Nivell B1 Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell intermedi B1
Nivell B2 Certificat de nivell avançat Certificat de nivell intermedi B2
Nivell C1 Certificat de nivell C1 Certificat de nivell avançat C1
Nivell C2 Certificat de nivell C2 Certificat de nivell avançat C2