CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

ALUMNES LLIURES  –  CURSOS A2, B1, B2.2, C1.2, C2

 

Calendari  general amb horaris de les proves escrites de certificació  

Distribució d’aules i horaris per a cada grup 

Normativa