Dates d’exàmens de maig-juny 2018: alumnat lliure
Departaments d’alemany, espanyol i francès Clica aquí.
Departaments d’àrab, italià, rus i xinès Clica aquí.
Departament d’anglès Convocatòria general: clica aquí.
Prova oral d’anglès dels nivells bàsic, intermedi, C1 i C2:
– tots els alumnes han de ser-hi presents a les 16:00 hores el dia corresponent a la planta baixa de la seu central (c/ Aragó, 59).
– dies convocatòria: nivell bàsic (20 de juny), nivell intermedi (18 de juny), nivell C1 (20 de juny), nivell C2 (18 de juny).
Prova oral d’anglès del nivell avançat:
– els alumnes des d’ Adrover Jaume, Francisca  fins a Llompart Perelló, Marta han de ser-hi presents a les 16:00 hores el dia corresponent a la planta baixa de la seu central (c/ Aragó, 59);
– els alumnes des de Llorente Downes, Marcos José fins a Vives Cloquell, Sebastià han de ser-hi presents a les 16:00 hores el dia corresponent a la planta baixa de l’IES Arxiduc Lluís Salvador (c/ Gilabert de Centelles, 12).
Departament de català Convocatòria general: clica aquí.
Desglossament de la prova escrita de català:
Certificat del Nivell Bàsic: clica aquí
Certificat del Nivell Intermedi: clica aquí
Certificat del Nivell Avançat: clica aquí
Certificat del Nivell C1: clica aquí
Certificat del Nivell C2: clica aquí
Desglossament de la prova oral de català:
Certificat del Nivell Bàsic: clica aquí.
Certificat del Nivell Intermedi: clica aquí.
Certificat del Nivell Avançat: clica aquí.
Certificat del Nivell C1: clica aquí.
Certificat del Nivell C2: clica aquí.