Calendari d’exàmens de certificat, clica aquí.

Desglossament d’exàmens de maig-juny 2020: alumnat lliure
Departaments d’alemany, espanyol i francès PENDENT DE PUBLICACIÓ
Departaments d’àrab, italià, rus i xinès PENDENT DE PUBLICACIÓ
Departament d’anglès Convocatòria general: PENDENT DE PUBLICACIÓ
Convocatòria de l’examen oral dels nivells A2, B1, C1 i C2:   

PENDENT DE PUBLICACIÓ

Convocatòria de l’examen oral del nivell B2:   

PENDENT DE PUBLICACIÓ

Departament de català Convocatòria general: PENDENT DE PUBLICACIÓ
Desglossament de la prova escrita de català:

Certificat del Nivell A2 (Certificat Bàsic A2): PENDENT DE PUBLICACIÓ
Certificat del Nivell B1 (Certificat Intermedi B1): PENDENT DE PUBLICACIÓ
Certificat del Nivell B2 (Certificat Intermedi B2): PENDENT DE PUBLICACIÓ
Certificat del Nivell C1 (Certificat Avançat C1): PENDENT DE PUBLICACIÓ
Certificat del Nivell C2 (Certificat Avançat C2): PENDENT DE PUBLICACIÓ

Desglossament de la prova oral de català:
Certificat del Nivell A2 (Certificat Bàsic A2): PENDENT DE PUBLICACIÓ
Certificat del Nivell B1 (Certificat Intermedi B1): PENDENT DE PUBLICACIÓ
Certificat del Nivell B2 (Certificat Intermedi B2): PENDENT DE PUBLICACIÓ
Certificat del Nivell C1 (Certificat Avançat C1): PENDENT DE PUBLICACIÓ
Certificat del Nivell C2 (Certificat Avançat C2): PENDENT DE PUBLICACIÓ