Dates i hores dels exàmens escrits de les proves de certificat: clica aquí.

Departaments d’alemany, espanyol i francès, clica aquí.

Departaments d’àrab, italià rus i xinès, clica aquí.

Departament d’anglès, (escrit i oral) clica aquí.

Prova escrita d’anglès: aules on ha de fer cada alumne el seu examen: nivell bàsic clica aquí, nivell intermedi clica aquí, nivell avançat clica aquí, nivell C1 clica aquí, nivell C2 clica aquí.

Més endavant es publicarà l’aula concreta on cada alumne ha de fer l’examen oral d’anglès.

Departament de català, (escrit i oral) clica aquí.

Prova escrita de català: aules on ha de fer cada alumne el seu examen: nivell bàsic clica aquí, nivell intermedi clica aquí, nivell avançat clica aquí, nivell C1 clica aquí, nivell C2 clica aquí.

Més endavant es publicarà el dia i l’aula concreta on cada alumne ha de fer l’examen oral de català.