Desglossament d’exàmens de maig-juny 2019: alumnat lliure
Departaments d’alemany, espanyol i francès Clica aquí.
Departaments d’àrab, italià, rus i xinès Clica aquí.
Departament d’anglès Convocatòria general: clica aquí.
Convocatòria de l’examen oral dels nivells A2, B1, C1 i C2:   

Els alumnes estan convocats a les 16.00 hores a la planta baixa de la seu central, c/Aragó, 59, els següents dies: A2 dia 20 de juny, B1 dia 18 de juny, C1 dia 20 de juny, C2 dia 18 de juny.

Convocatòria de l’examen oral del nivell B2:   

Els alumnes estan convocats a les 16.00 hores dia 19 de juny segons el llinatge:

1. Des de: Abrines Thorpe, Antonio José fins a: Mestre Fons, Bartolomé els alumnes estan convocats a la planta baixa de la seu central de l’EOI, c/Aragó, 59.

2. Des de: Mir Rey, Alfonso fins a: Zuluaga Montoya, Santiago els alumnes estan convocats a la planta baixa de l’IES Arxiduc Lluís Salvador, c/Gilabert de Centelles, 12.

Departament de català Convocatòria general: clica aquí.
Desglossament de la prova escrita de català:

Certificat del Nivell A2 (Certificat Bàsic A2): clica aquí.
Certificat del Nivell B1 (Certificat Intermedi B1): clica aquí.
Certificat del Nivell B2 (Certificat Intermedi B2): clica aquí.
Certificat del Nivell C1 (Certificat Avançat C1): clica aquí.
Certificat del Nivell C2 (Certificat Avançat C2): clica aquí.

Desglossament de la prova oral de català:
Certificat del Nivell A2 (Certificat Bàsic A2):
Certificat del Nivell B1 (Certificat Intermedi B1): clica aquí.
Certificat del Nivell B2 (Certificat Intermedi B2): clica aquí.
Certificat del Nivell C1 (Certificat Avançat C1): clica aquí.
Certificat del Nivell C2 (Certificat Avançat C2): clica aquí.

 

Correspondències entre les titulacions dels plans d’estudis amb el Marc Comú Europeu de Referència per a tots els idiomes
Marc Comú Europeu de Referència RD 1629/2006 RD 1041/2017
Nivell A2 Certificat de nivell bàsic Certificat de nivell bàsic A2
Nivell B1 Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell intermedi B1
Nivell B2 Certificat de nivell avançat Certificat de nivell intermedi B2
Nivell C1 Certificat de nivell C1 Certificat de nivell avançat C1
Nivell C2 Certificat de nivell C2 Certificat de nivell avançat C2