Desglossament d’exàmens de maig-juny 2019: alumnat lliure
Departaments d’alemany, espanyol i francès Clica aquí.
Departaments d’àrab, italià, rus i xinès Clica aquí.
Departament d’anglès Convocatòria general: clica aquí.
Desglossament de la prova escrita d’anglès:   

Certificat del Nivell A2 (Certificat Bàsic A2): clica aquí.
Certificat del Nivell B1 (Certificat Intermedi B1): clica aquí.
Certificat del Nivell B2 (Certificat Intermedi B2): clica aquí.
Certificat del Nivell C1 (Certificat Avançat C1): clica aquí.
Certificat del Nivell C2 (Certificat Avançat C2): clica aquí.

Desglossament de la prova oral d’anglès:                                                                  Certificat del Nivell A2 (Certificat Bàsic A2): (pendent de publicació)
Certificat del Nivell B1 (Certificat Intermedi B1): (pendent de publicació)
Certificat del Nivell B2 (Certificat Intermedi B2): (pendent de publicació)
Certificat del Nivell C1 (Certificat Avançat C1): (pendent de publicació)
Certificat del Nivell C2 (Certificat Avançat C2) (pendent de publicació).
Departament de català Convocatòria general: clica aquí.
Desglossament de la prova escrita de català:

Certificat del Nivell A2 (Certificat Bàsic A2): clica aquí.
Certificat del Nivell B1 (Certificat Intermedi B1): clica aquí.
Certificat del Nivell B2 (Certificat Intermedi B2): clica aquí.
Certificat del Nivell C1 (Certificat Avançat C1): clica aquí.
Certificat del Nivell C2 (Certificat Avançat C2): clica aquí.

Desglossament de la prova oral de català:
Certificat del Nivell A2 (Certificat Bàsic A2): (pendent de publicació)
Certificat del Nivell B1 (Certificat Intermedi B1): (pendent de publicació)
Certificat del Nivell B2 (Certificat Intermedi B2): (pendent de publicació)
Certificat del Nivell C1 (Certificat Avançat C1): (pendent de publicació)
Certificat del Nivell C2 (Certificat Avançat C2) (pendent de publicació)

 

Correspondències entre les titulacions dels plans d’estudis amb el Marc Comú Europeu de Referència per a tots els idiomes
Marc Comú Europeu de Referència RD 1629/2006 RD 1041/2017
Nivell A2 Certificat de nivell bàsic Certificat de nivell bàsic A2
Nivell B1 Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell intermedi B1
Nivell B2 Certificat de nivell avançat Certificat de nivell intermedi B2
Nivell C1 Certificat de nivell C1 Certificat de nivell avançat C1
Nivell C2 Certificat de nivell C2 Certificat de nivell avançat C2