ANGLÈS extraordinària ac escrita.docx ALEMANY ac extra ord escrita.docx (1)

HORARI DETALLAT PROVES ESCRITES 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA(setembre 2021)

PROVES DE CERTIFICACIÓ

A2.2 / A2, B1.2/B1 / B2.2 /B2/ C1.2/C1, C2

ALEMANY

ANGLÈS

ÀRAB

CATALÀ

ESPANYOL

FRANCÈS

ITALIÀ

RUS

XINÈS

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA  (setembre2021)

PROVES DELS CURSOS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA

A1 / A2.1/ B1.1/B2.1 / C1.1

 

ALEMANY

ANGLÈS

ÀRAB

CATALÀ

ESPANYOL

FRANCÈS

ITALIÀ

RUS

XINÈS