A causa de l’alt nombre d’alumnes matriculats els darrers dies no s’ha finalitzat  de revisar tota la documentació aportada. Per tant, si al vostre compte de centrosnet figura que no heu pagat i que la matrícula no s’ha formalitzat heu d’ignorar aquest missatge.

Podeu començar a anar a classe sense cap informació per part de secretaria sobre l’estat de la vostra matrícula

Quan secretària acabi de revisar la documentació de tot l’alumnat a mitjan octubre, rebreu  informació i podreu resoldre qualsevol incidència.