PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE PLAÇA PER A DOCENTS DE LA CAIB QUE NO ESTAVEN MATRICULATS EL CURS 2021-2022 EN EL PROGRAMA

 

Abans de sol·licitar plaça, asseguri’s que compleix els requisits d’accés.

 

Dates de sol·licitud de plaça Pendent de publicació. Consulti aquesta pàgina el 15 de setembre.
Procediment de sol·licitud de plaça
 • El procediment de sol·licitud de plaça es fa per e-mail i atenem les sol·licituds per ordre d’arribada.
 • Les inscripcions que arriben abans de l’inici del termini de preinscripció o matrícula NO es tenen en compte.
 • S’ha d’enviar TOTA la documentació necessària en un ÚNIC email a l’adreça electrònica: cursosdocents.secretaria@eoipalma.com
 • A l’assumpte s’ha d’indicar: Sol·licitud de plaça en un curs per a docents CAIB: Llinatges i nom.
  Exemple: Sol·licitud de plaça en un curs per a  docents CAIB: Pons Ruiz, Marta
 • Vostè rebrà resposta a la seva sol·licitud en un termini màxim de 72 hores.
Justificació del nivell al qual es vol accedir
Documentació que s’ha d’aportar
 • Sol·licitud d’inscripció (fitxa de recollida de dades personals) (pendent de publicació)
 • Còpia del DNI
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinat, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà el curs 2022-2023.
 • Resguard acreditatiu de prova d’anivellació amb el resultat del curs al qual s’accedeix
  o
  Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell d’accés requerit, d’acord amb el que s’estableix en la resolució.