CURS 2018-2019

 

Passes a seguir a l’hora de matricular-se en l’EOI de Palma:

Passa 1: Omplir el full d’inscripció.

Passa 2: Realitzar el pagament de la taxa de matrícula.

Passa 3: Lliurar el full d’inscripció, els resguards del pagament i la documentació justificativa al professor-tutor del CEPA.

Dates de matrícula: 25/03/2019 i 26/03/2019

Data màxima de lliurament de la documentació i justificant de pagament: 01/04/2019

 

Taxa que s’ha de pagar
Tipus d’alumnat Link per pagar a la taxa
Alumnat ordinari
Alumnat membre de família nombrosa o monoparental general
Altres col·lectius exempts de taxa

Molt important: l’exempció de pagament de taxes per atur o discapacitat només s’aplicarà si l’alumne està a l’atur o és discapacitat.

Descàrrega del full d’inscripció:

L’alumnat ha de lliurar al professorat-tutor del CEPA:

  • full d’inscripció
  • fotocòpia del DNI/NIE
  • justificant del pagament de la taxa (exemplar per a l’administració)
  • fotografia
  • en el cas de ser membre de família nombrosa o monoparental: fotocòpia del carnet de família nombrosa ACTUALITZAT o documentació justificativa segons la normativa vigent.
  • en el cas d’altres col·lectius exempts a amb bonificació de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent.
  • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, de dia 11 de  març de 2019, per la qual s’obre la convocatòria de matrícula per a les proves d’anglès del nivell bàsic A1 de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat del CEPA Artà, CEPA S’Arenal, CEPA Sa Pobla i de l’Aula Santa Eulària des Riu del CEPA Pitiüses, i del nivell bàsic A2 per a l’alumnat del CEPA Sa Pobla, dins el pla de col·laboració entre aquests centres i les escoles oficials d’idiomes de Manacor, Palma, Inca i Eivissa el curs 2018-2019: