Curs 2018-2019

Cursos emmarcats dins el Pla de Foment i Millora de la Competència Lingüística i Didàctica de les llengües estrangeres.

MATRÍCULA PRESENCIAL PER A AQUESTOS CURSOS:

SETEMBRE: matrícula de les darreres places que ens queden en els cursos de docents: 21/09/2018 de 9:00 a 14:30.

Queden:

 • 7 places al grup Avançat 1 PA (Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00)
 • 2 places al grup C1 PA (Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00)

 

Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca

 • Docents en actiu d’educació infantil i primària, educació secundària i formació profesional dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
 • Docents en actiu que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació i Universitat.
 • Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció del curs Avançat 1 i els certificats dels nivells Avançat (equivalent al curs Avançat 2) i C1 d’anglès de les EOI.

Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca

IMPORTANT:
Els docents matriculats en el curs 2017-2018 que no han aprovat o no s’han presentat en el mes de juny es matricularan en el mes de setembre (se’ls garanteix la plaça).

Criteris d’admissió
per a Avançat 1 Les sol·licituds s’admetran per ordre d’arribada.
per a Avançat 2 Les sol·licituds s’admetran per ordre d’arribada. Només es podran matricular els docents que hagin cursat i no hagin aprovat en la convocatòria de juny el nivell Avançat 2 el curs 2017-2018 dins aquest pla de formació per al professorat.
per a C1 1) Els docents que hagin cursat i aprovat el nivell Avançat 2 el curs 2017-2018 dins aquest pla de formació per al professorat.
2) La resta de sol·licitants per ordre d’arribada. IMPORTANT: Donat que hem d’atendre el criteri d’admissió núm. 1, les persones que vinguin els dies 14 i 17 de setembre faran una matrícula provisional. Publicarem les llistes definitives de matriculats en els cursos de C1 el dia 21/09/2018 en aquesta pàgina web.
 • Cursos anuals presencials de 120 hores, distribuïdes en 4 hores setmanals d’octubre a maig, segons el calendari establert per l’EOI de Palma, en sessions de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), en horari de tarda, amb alguns divendres lectius establerts en el calendari de l’EOI de Palma per al curs 2018-2019.
 • Cursos semipresencials de 120 hores, distribuïdes en 2,5 hores setmanals presencials d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es farà a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques propostes pel tutor, que tindran caràcter obligatori.

 

Cursos Dies* Hores Edifici Ràtio
Avançat 1 PA Dilluns i dimecres 17:00 a 19:00 Seu central (C/Aragó, 59) 25
Avançat 2 PA Dimarts i dijous 17:00 a 19:00 Seu central (C/Aragó, 59) 25
C1 PA Dilluns i dimecres 17:00 a 19:00 Seu central (C/Aragó, 59) 25
C1 PC (semipresencial) Dimarts 16:30 a 19:00 IES Arxiduc Lluís Salvador 25
* Més els divendres lectius corresponents del calendari escolar del curs 2018-2019 (pendent de publicació)
 • DNI
 • Certificat d’empadronament
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinant, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà
 • En el cas de no fer la prova d’anivellació: certificat acreditatiu d’haver aprovat el curs Intermedi 2 (o 3r del pla antic) per accedir al curs Avançat 1, el curs Avançat 1 (o 4t del pla antic) per accedir al curs Avançat 2, o el curs Avançat 2 (o 5è del pla antic) per accedir al curs C1.
 • En el cas d’haver fet la prova d’anivellació: còpia de la prova d’anivellació amb resultat “Accés a Avançat 1”, “Accés a Avançat 2” o “Accés a C1”

Aquests cursos tenen una durada de 120 hores anuals.

Els cursos començaran el dia 01/10/2018 i finalitzaran el mes de maig de 2019.

 

Per matricular-se del curs Avançat 1:

 • s’ha d’haver aprovat Intermedi 2 de l’EOI  (3r del pla antic) o
 • s’ha d’obtenir el resultat “Accés a Avançat 1” a la prova d’anivellació

Per matricular-se del curs Avançat 2:

 • s’ha d’haver aprovat Avançat 1 de l’EOI  (4t del pla antic) o
 • s’ha d’obtenir el resultat “Accés a Avançat 2” a la prova d’anivellació

Per matricular-se del curs C1:

 • s’ha d’haver aprovat Avançat 2 de l’EOI  (5è del pla antic) o
 • s’ha d’obtenir el resultat “Accés a C1” a la prova d’anivellació

Nota:
El professorat que ja hagi realitzat la prova d’anivellació als mesos de maig i juny dins el procés d’admissió a les escoles oficials d’idiomes per al curs  2018-2019 i hagi accedit al curs Avançat 1, Avançat 2 o C1, només ha de presentar el resguard acreditatiu del nivell d’accés.

Termini: del 19/09/2018 a les 08:00 fins al 20/09/2018 a les 23:59

Enllaç: https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/

Informació sobre la prova d’anivellació:

 

Aquests cursos són gratuïts.

 • La ràtio d’alumnes màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12 alumnes per grup.
 • Els docents matriculats en aquests cursos seran considerats a tots els efectes com a alumnes oficials de les EOI.
 • Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat (matrícula al mes de juny): clica
 • Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat (matrícula al mes de setembre): clica aquí