ADJUDICACIÓ PLACES DE LA LLISTA DE RESERVA

DIA 1 D’OCTUBRE- 

    • Les places que han quedat vacants  s’oferiran a partir de les 13.00 h a tots els sol·licitants en reserva i s’adjudicaran avui  fins a les 20.00 h per ordre d’entrada de sol·licitud o  fins que no quedi cap plaça vacant.
    • Les persones admeses han d’enviar TOTA la documentació requerida abans del 4 d’octubre a matricula.secretaria@eoipalma.com
    • Les persones no admeses de la llista de reserva poden sol·licitar una plaça a l’adjudicació de darreres vacants (de l’11 al 14 d’octubre).

 

 

 

PROCEDIMENT PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 

CATALÀ (setembre)- LLISTAT