Marina Herrera Anglès/Inglés Des de dia 9 de març no farà classe
Substituta de Martin Hambloch Alemany/Alemán Des de dia 10 de març farà classe
Jesús Herreros Anglès/Inglés Dia 12 de març no farà classe
María Rosa Campillo Alemany/Alemán Dia 12 de març no farà classe