Documentos de centro

 

 Proyecto educativo de centro (2019- se revisará durante el curso 2023-2024)

Reglament d’organització i de funcionament del centre

Concreción curricular 2023-2024

Projecte lingüístic

Pla digital del centre

Projecte de coeducació i d’igualtat

Pla d’animació a la lectura

L’EOI en xifres 23-24