NIVELL BÀSIC

Diccionaris

Diccionaris en català: diccionari català-castellà català-anglès català-francès sinònims, Diccionaris.cat – Consulta on line de diccionaris monolingües i bilingües en català: diccionari de llengua catalana, sinònims en català, català-castellà, català-anglès, català-francès, castellà-català, anglès-català, francès-català

enciclopèdia.cat

www.dicdidac.ca, diccionari bàsic i fàcilment entenedor.

Institut d’Estudis Catalans – Diec2

diccionari.cat, El diccionari general més extens i complet de la llengua catalana

Diccionari de la Llengua Catalana Multilingüe

Diccionari català-amazic

 

Per practicar

http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/materials/catalasecundaria, material per a alumnat nouvingut

edu365.cat – Vincles

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/acollida, recull recursos digitals per ensenyar I aprendre

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/bibliografies.html, recursos per aprendre català

http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm

 

Per consultar

Traductor català / valencià – castellà / espanyol, anglès, francès, portuguès | Softcatalà

Ortografia – Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar.

Recull de recursos TIC per nivells i àrees per ampliar el treball de l’aula amb l’ús de l’ordinador i la PDI com a eina d’aprenentatge.

CM i CS Català – Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar., Recull de recursos TIC per nivells i àrees per ampliar el treball de l’aula amb l’ús de l’ordinador i la PDI com a eina d’aprenentatge.

edu365 | Àgora

Aventura’t amb l’ortografia- Català – Educació primària_ edu365.cat

Materials per a l’acolliment lingüístic. Llengua catalana. Generalitat de Catalunya

Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica. Llengua catalana. Generalitat de Catalunya

Català bàsic. Iniciació a la llengua oral . Llengua catalana. Generalitat de Catalunya

http://www.uoc.edu/lletra/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Inici

http://verbsconjugats.orgfree.com/verbs.php?verb=anar&submit=Conjugar, conjugació de verbs

http://www.verbscatalans.com/

http://enxaneta.info/index1.php, ortografia i morfologia, teoria i exercicis pràctics

 

Per escoltar.

IB3 a la carta: http://ib3tv.com/carta: Top10, Això no és Islàndia, Balears salvatge, Mira per on, Illes de llegenda.

TV3 a la carta: www.tv3.cat/3alacarta: El matins TV3, Sense ficció, Polònia, entre d’altres.

Canal 4: canal-4.tv

 

NIVELLS INTERMEDI I AVANÇAT

Diccionaris

Diccionaris en català: diccionari català-castellà català-anglès català-francès sinònims, Diccionaris.cat – Consulta on line de diccionaris monolingües i bilingües en català: diccionari de llengua catalana, sinònims en català, català-castellà, català-anglès, català-francès, castellà-català, anglès-català, francès-català

enciclopèdia.cat

Institut d’Estudis Catalans – Diec2

diccionari.cat, el diccionari general més extens i complet de la llengua catalana

www.dicdidac.ca, diccionari bàsic i fàcilment entenedor.

 

Per consultar i practicar (gram., ortografia, lèxic…)

Optimot, consultes lingüístiques – Llengua catalana

Resum de gramàtica bàsica

Llengua catalana | ESO | edu365.cat

edu365.cat

Educació per a la salut

Visual i plàstica | ESO | edu365

edu365.cat

Recursos per aprendre català. Llengua catalana. Generalitat de Catalunya

CUB – Presentació, Criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i de convencions de la Universitat de Barcelona (CUB).

Aventura’t amb l’ortografia- Català – Educació primària_ edu365.cat

CM i CS Català – Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar. Recull de recursos TIC per nivells i àrees per ampliar el treball de l’aula amb l’ús de l’ordinador i la PDI com a eina d’aprenentatge.

Ortografia – Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar, Recull de recursos TIC per nivells i àrees per ampliar el treball de l’aula amb l’ús de l’ordinador i la PDI com a eina d’aprenentatge.

Traductor català / valencià – castellà / espanyol, anglès, francès, portuguès | Softcatalà

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Llengua catalana. Generalitat de Catalunya

www.esadir.cat

gencat.cat- Dictats en línia

http://pelc.illesbalears.cat/pelc/

http://www.verbscatalans.com/

http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/gramatica.htm

http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/morfologia.htm

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/nivell_C_solucionari.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Home/Seccions%20temàtiques/Usos%20lingüístics/Recursos%20lingüístics/dossier_nivell_b.pdf          (***)

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_b.html

http://salc.upf.edu

Sobre pronoms febles, a YOUTUBE:

http://www.youtube.com/watch?v=z_aL8e71tGs

http://www.youtube.com/watch?v=gmUYlv3UI4c

http://www.youtube.com/watch?v=FvR5NtViBmI

http://www.youtube.com/watch?v=y58Y1XeKwwM

http://www.uoc.edu/lletra/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Inici

http://beta.logosconjugator.org/list-of-verb/CA/

http://www.spluv.es/index.php/home/230-gramatica-zero, Gramàtica zero (pdf), del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València

http://www.uoc.edu/lletra/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Inici, Lletres de cançons

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala, recull de recursos digitals per ensenyar i aprendre

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/bibliografies.html, recursos per aprendre català

http://verbsconjugats.orgfree.com/verbs.php?verb=anar&submit=Conjugar, conjugació de verbs

http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/default.asp, Gramàtica de la llengua catalana en versió electrònica (IEC)

http://enxaneta.info/index1.php, ortografia i morfologia, teoria i exercicis pràctics

Per escoltar.

IB3 a la carta: http://ib3tv.com/carta: Top10, Això no és Islàndia, Balears salvatge, Mira per on, Illes de llegenda.

TV3 a la carta: www.tv3.cat/3alacarta: El matins TV3, Sense ficció, Polònia, entre d’altres.

Canal 4: canal-4.tv

NIVELLS C1, C2

Diccionaris

Diccionaris en català: diccionari català-castellà català-anglès català-francès sinònims, Diccionaris.cat – Consulta on line de diccionaris monolingües i bilingües en català: diccionari de llengua catalana, sinònims en català, català-castellà, català-anglès, català-francès, castellà-català, anglès-català, francès-català

enciclopèdia.cat

Institut d’Estudis Catalans – Diec2

diccionari.cat, el diccionari general més extens i complet de la llengua catalana

Diccionari català-valencià-balear

http://www.softwarevalencia.com/sinonims.php

https://ca.wikipedia.org, la viquipèdia en català.

 

Per consultar i practicar (gramàtica, ortografia, lèxic)

Institut d’Estudis Catalans

CUB – Presentació, Criteris lingüístics, bibliogràfics, d’estil i de convencions, UAB

Optimot, consultes lingüístiques – Llengua catalana

Recursos per aprendre català. Llengua catalana. Generalitat de Catalunya

Resum de gramàtica bàsica

Proves de llengua, Servei de Política Lingüística, Universitat de València.

www.esadir.cat

Dictats en línia, Generalitat de Catalunya

http://pelc.illesbalears.cat/pelc/

http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/gramatica.htm

http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/morfologia.htm

http://pelc.illesbalears.cat/pelc/

http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/gramatica.htm

http://usuaris.tinet.org/aragones/gramaticat/morfologia.htm

Curs de Llengua catalana Nivell B. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

Curs de Llengua Catalana Nivell C. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

http://www.verbscatalans.com/

http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html

http://cursavinyo.wordpress.com/tag/itineraris-daprenentatge/

http://salc.upf.edu

Sobre pronoms febles, a YOUTUBE:

http://www.youtube.com/watch?v=z_aL8e71tGs

http://www.youtube.com/watch?v=gmUYlv3UI4c

http://www.youtube.com/watch?v=FvR5NtViBmI

http://www.youtube.com/watch?v=y58Y1XeKwwM

http://www.uoc.edu/lletra/musicadepoetes/servlet/org.uoc.lletra.musicaDePoetes.Inici

http://beta.logosconjugator.org/list-of-verb/CA/

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/criteris.html

http://www.verbscatalans.com, conjugació dels verbs catalans

http://blocs.xtec.cat/mqht/2013/10/14/dictats-en-linia/, dictats en línia

http://blocs.xtec.cat/mqht/2013/02/19/cal·ligrames-en-linia/, cal·ligrames en línia

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/bibliografies.html, recursos per aprendre català

http://verbsconjugats.orgfree.com/verbs.php?verb=anar&submit=Conjugar, conjugació de verbs

http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/default.asp, Gramàtica de la llengua catalana en versió electrònica (IEC)

http://enxaneta.info/index1.php, ortografia i morfologia, teoria i exercicis pràctics

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/index.html. Recursos i explicacions sobre tipologia textual i altres qüestions.

https://cercaraons.uab.cat. Recursos per escriure textos argumentatius.