GRUPS QUE COMENCEN LES CLASSES EL 14 D’OCTUBRE DIMECRES

EXTENSIÓ IES JOAN MARIA THOMÀS

NIVELL BÀSIC A1:                   Grup   AA        (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

NIVELL INTERMEDI B1:           Grup   AA        (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

                                               Grup   BA        (Dl i Dc  de 19 a 21 hrs)

NIVELL INTERMEDI B2.1        Grup   AA        (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

                                               Grup   BA        (Dl i Dc  de 19 a 21 hrs)

NIVELL AVANÇAT C1.1           Grup   AA        (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

                                               Grup   BA        (Dl i Dc  de 19 a 21 hrs)  

EXTENSIÓ IES GUILLEM SAGRERA

NIVELL BÀSIC A2                  Grup   CA      (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

                                             Grup   DA      (Dl i Dc  de 19 a 21 hrs)

NIVELL INTERMEDI B1          Grup   CA       (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

NIVELL INTERMEDI B2.1       Grup   DA       (Dl i Dc  de 19 a 21 hrs)

NIVELL INTERMEDI B2.2       Grup   CA       (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

 

EXTENSIÓ IES SES ESTACIONS

NIVELL BÀSIC A1:                 Grup  EA       (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

NIVELL BÀSIC A2:                 Grup  FA       (Dl i Dc  de 19 a 21 hrs)

NIVELL INTERMEDI B1:         Grup  EA       (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

                                              Grup  FA       (Dl i Dc  de 19 a 21 hrs)

NIVELL INTERMEDI B2.1       Grup   EA      (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

                                              Grup   FA      (Dl i Dc  de 19 a 21 hrs)

NIVELL INTERMEDI B2.2       Grup   EA      (Dl i Dc  de 17 a 19 hrs)

                                              Grup   FA      (Dl i Dc  de 19 a 21 hrs)