MATRÍCULA PROGRAMA EOI-CEPA 2019-20

MATRÍCULA SUSPESA

 

Quan acabi l’estat d’alarma, la Conselleria d’Educació i Universitat
establirà un nou termini de matrícula.

El termini per realitzar la matrícula del programa EOI- CEPA  A l’EOI de Palma és del24,25 I 26 de març.

Trobareu instruccions a l’apartat de matrícula en aquest mateix menú desplegable.

Per resoldre qualsevol dubte contactau amb el/la coordinador/a del programa al voste CEPA o enviau un correu electrònic a eoiespalma@gmail.com

INFORMACIÓ GENERAL

  • Es tracta d’un programa de col·laboració entre els CEPA S’ARENAL  i l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE PALMA 
  • Els idiomA comprés al programa és Anglès  i els nivells són A1 i A2.
  • L’objectiu és facilitar a l’alumnat dels  CEPA l’obtenció dels títols i certificats expedits per Escoles Oficials d’Idiomes.
  • El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.
  • Al llarg de tot el curs els professors dels CEPA es coordinen amb el professorat de l’EOI i faciliten a l’alumnat participant en el programa, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves de les Escoles Oficials d’Idiomes.
  • Finalment els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les Escoles Oficials d’Idiomes i realitzen les mateixes proves i a les mateixes dates que els alumnes oficials.
  • Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l’extraordinària al mes de setembre. L’alumnat que no supera totes les parts de les proves a la convocatòria ordinaria de maig/juny, pot presentar-se a la convocatòria extraordinària en setembre.
  • Als centres adscrits a l’EOI de Palma les proves escrites i orals de la convocatòria de juny es realitzen als centres de secundària. A la convocatòria de setembre les proves escrites es podran realitzar a les dependències de l’EOI de Palma o a les seves extensions si hi ha disponibilitat.
  • Els alumnes que superen les proves obtenen un certificat oficial que acredita el nivell assolit.