El Cor de l’Escola Oficial  d’Idiomes de Palma s’oficialitza amb la seva imatge
corporativa per a una major difusió. Aquesta iniciativa voluntària ve de dos professors
d’alemany amb il·lusió que volen compartir la seva passió per la música i el cant.

En el pòster trobareu tota la informació.

– els assajos són els dilluns, cada 15 dies (pròxima sessió: el 13/02)
– A les 19h30
– A l’IES Guillem Sagrera (hi ha un pàrquing)

Perquè apuntar-se?
– per a viure una nova experiència en grup
– per a divertir-se
– per a millorar la fonètica
– per a sentir-se més segur en un idioma estranger
– per a descobrir que podem cantar tots i totes sense coneixements previs
– per a desenvolupar la teva força vital
– és gratis

Només es demana implicació i continuïtat per a poder actuar a final de curs.

Obert a tot el nostre alumnat, de tots els idiomes i nivells, ex-alumnes, a tot el
professorat (actiu i jubilat) i al personal PAS de totes les EOIs.