ATENCIÓ – ELS ALUMNES MATRICULATS  ES PODRAN INCORPORAR A LES CLASSES A PARTIR DEL 26 D’OCTUBRE I HAN DE CONSULTAR LA PÀGINA WEB DE L’EOI A PARTIR DEL 24 D’OCTUBRE ON S’HAURÀ PUBLICAT INFORMACIÓ SOBRE EL POSSIBLE DESDOBLAMENT DE GRUPS A CAUSA DE LES MESURES PREVENTIVES COVID -19 I EL CALENDARI DE SESSIONS PRESENCIALS PER ALS SUBGRUPS.

 

S’HAN DE SEGUIR TRES PASSES:

Passa 1 : Matriculació telemàtica – Elecció de grup  Passa 2:  Pagaments  Passa 3: Enviament de documentació a matricula.secretaria@eoipalma.com

Passa 1: Matrícula telemàtica – Elecció de grup

 

 

 

Consulta  d’horaris

 • Consulta d’horaris i centres
 • Informació cursos semipresencials
 • Quan un grup es completa no apareixerà en el menú desplegable d’elecció online en realitzar la matrícula telémàtica.  Per això,  és aconsellable  tenir en compte totes l’opcions que li puguin interessar en cas que el grup que desitja com a primera opció no estigui disponible.
 • Més informació sobre elecció d’horaris i canvis de grup
 

Matrícula telemàtica  – elecció de grup

i pagament de quota escolar (8€)

 • Si alguna vegada heu estat alumne presencial, lliure o del programa EOIES d’una EOI de Balears seleccioneu l’opció ANTIC ALUMNE abans de començar.
 • Al resguard d’elecció de grup trobareu l’enllaç per pagar la quota escolar (8 €)
 • No oblideu desar els resguards d’elecció de grup i de pagament de quota escolar.
 • Aquest tràmit no serà vàlid si no es fan els pagaments i/o no s’envia la documentació corresponent.
Si necessiteu ajuda consulti el tutorial

 

Passa 2: Pagaments

 

 

 

 

Forma de pagament.

 • En cap cas heu de fer els pagaments abans d’haver triat horari. Si pagueu primer i després es trobaeu que no us van bé els horaris disponibles, no es tramitarà cap devolució.
 • Podeu pagar online o a una entitat bancaria.    Més informació
 • MOLT IMPORTANT –  Si pagueu online, no deseu cap document abans d’haver realitzat els pagaments. Els resguards han d’indicar clarament que els pagaments s’han realitzat.
 

Quota escolar de 8 €

 • L`enllaç per fer el pagament de la quota escolar es troba al resguard d’elecció de grup del punt anterior.
 • Heu de pagar aquesta quota per a cada idioma del qual es matriculi.
 • Aquesta quota l’ha de pagar tot l’alumnat i no te cap reducció ni exempció.
 • Més informació
 

 

Taxes per a l’alumnat ordinari

 • Obertura d’expedient 24,21 € : Només  s’ha de pagar  si MAI heu estat alumne presencial, lliure o del programa d’una EOI de Balears. 
 • Idioma: 152,18 €:   
 • Serveis generals 11,53 € : Només s’ha de pagar una vegada per curs escolar. 
 

Taxes per a l’alumnat membre de família nombrosa o monoparental general

 • Obertura d’expedient 12,10 €: Només  s’ha de pagar  si MAI heu estat alumne presencial o lliure o del programa EOIES d’una EOI de Balears
 • Idioma 76,09 €:
 • Serveis  Generals 5,77 € :Només s’ha de pagar una vegada per curs escolar:
 
Exempció de taxes,Família nombrosa especial, família monoparental especial, situació d’atur, víctimes d’actes terroristes, discapacitat igual al 33 % o superior, víctimes de violència de gènere, situació de vulnerabilitat econòmica especial, joves tutelats i extutelats  
 

Beques

 • En el cas que la convocatòria de beques encara NO estigui publicada: haureu de pagar l’import de la matrícula.  Per llegir més sobre això:
 

Devolucions

 • Una vegada formalitzada la matrícula només tindran dret a la devolució de les taxes  els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups en els quals es matricularen, a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passa 3: Enviament de documentació

 

Quina documentació s’ha d’enviar?

 

 • Resguard l’elecció online de grup
 • Resguard del pagament de la quota de 8 €.
 • Resguards dels pagaments de les taxes, tant si heu pagat online o a una entitat bancària
 • Justificant de pertenença al partit judicial de Palma de Mallorca. Com es justifica la zona d’influència?
 • Fotocopia del DNI o NIE i passaport

 

 • Si sol.licita un nivell superior a A1 d’anglès –resguard del test d’anivellació online.
 • Si ha estat alumne d’una altra EOI – còpia de la sol·licitud del trasllat d’expedient
 • Si ha d’acreditar la reducció del 50% o l’exempció del pagament, un dels següents documents:
       • Còpia carnet de família nombrosa actualitzat.
       • Documentació justificativa de familia monoparental  segons la normativa vigent.
       • “Informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur” (que es pot obtenir per Internet).No s’accepten la targeta DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius. Els treballadors afectats per un ERTO no formen part d’aquest grup i per tant no estan exempts del pagament de les taxes.
       • Documentació justificativa segons la normativa vigent. de pertenença a altres col·lectius exempts de taxa
       • Sol·licitud de beca.
 

On s’ha d’enviar la documentació?

 

 • matricula.secretaria@eoipalma.com
 

Com s’ha d’enviar la documentació?

 • Envieu un ÚNIC correu electrònic amb TOTA la documentació  a poder ser en format pdf. Si no, en format jpg.
 • Escriviu a l’assumpte: FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA i afegiu els vostres llinatges i nom (ex. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA – Pons Ruiz, Marta).
Fins quan es pot enviar la documentació? fins dia 23 d’octubre a les 14.00