A partir de dia 18 de març hi haurà les següents classes de reforç per a l’alumnat oficial d’anglès ja matriculat a l’aula 1-4 de l’extensió IES Ses Estacions.

  • Reforç anglès nivell B1 (nivell intermedi), dilluns i dimecres, 19-21 hores (més divendres 22 de març i divendres 3 de maig, 19-21 hores).
  • Reforç anglès nivell B2 (nivell avançat), dilluns i dimecres, 17-19 hores (més divendres 22 de març i divendres 3 de maig, 17-19 hores).
  • Reforç anglès nivell C1, dimarts i dijous, 17-19 hores (més divendres 5 d’abril, 17-19 hores).