La matrícula del programa EOICEPA queda suspesa fins a nova ordre.

En acabar l’estat d’alarma, la Conselleria d’Educació establirà un nou termini de matrícula.