Comunicat de 06/05/2020

Adjuntam quadre-resum de les franges de dates en les quals tindran lloc les proves (convocatòria ordinària i extraordinària) tant escrites com orals.
Clica

NOTA: Les dates exactes es publicaran, com sempre, a l’apartat d’Exàmens.

————————————————————————————————————

Comunicat de 21/04/2020

A l’atenció de l’alumnat lliure

1) Noves instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca: