A l’atenció de l’alumnat oficial

1) A partir de dilluns 16 de març l’EOI de Palma estarà tancada al públic seguint instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

2) El professorat contactarà amb l’alumnat via telemàtica (e-mail, Edmodo, blog…) la setmana vinent.

3) Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.