Comunicat de 03/06/2020

Les dates exactes dels exàmens es publicaran, com sempre, a l’apartat d’Exàmens.

Quadre-resum de les franges de dates en les quals tindran lloc les proves (convocatòria ordinària i extraordinària) tant escrites com orals. Clica aquí.

————————————————————————————————————

Comunicat de 21/04/2020

A l’atenció de l’alumnat oficial

1) Noves instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca:

2) Us anirem informant sobre l’organització de final de curs i dels mesos de setembre i octubre.

——————————————————————————————————————–

Comunicat de 16/03/2020

A l’atenció de l’alumnat oficial

1) A partir de dilluns 16 de març l’EOI de Palma estarà tancada al públic seguint instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

2) El professorat contactarà amb l’alumnat via telemàtica (e-mail, Edmodo, blog…) la setmana vinent.

3) Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.