INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L’OFERTA D’IDIOMES I LA MODALITAT OFICIAL PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL – CURS 22-23

 

 

 

 

 

 

IDIOMES I NIVELLS

 

ALEMANY  / BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2), AVANÇAT (C1.1, C1.2)
ANGLÈS   /     BÀSIC (A1, A2)   INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2), AVANÇAT (C1.1, C1.2, C2)
ÀRAB  /   BÀSIC (A1, A2.1, A2.2,), INTERMEDI (B1.1, B1.2)
CATALÀ    /     BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2), AVANÇAT (C1, C2)
ESPANYOL  / BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2), AVANÇAT (C1)
FRANCÈS    / BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2), AVANÇAT (C1.1)
ITALIÀ     / BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2), AVANÇAT (C1.1)
JAPONÈS / BÀSIC (A1, A2.1, A2.2), INTERMEDI (B1.1)
RUS    /   BÀSIC (A1, A2.1, A2.2,), INTERMEDI (B1.1, B1.2, B2.1, B2.2)
XINÈS   /   BÀSIC (A1, A2.1, A2.2,), INTERMEDI (B1.1, B1.2, B2.1)
TIPUS DE CURSOS DE LA MODALITAT OFICIAL
 • Presencials –dues sessions de dues hores a la setmana i una sessió un divendres al mes.
 • Semipresenciales – Una sessió presencial de dues hores a la setmana més treball assistit pel professorat a l’aula virtual. Una sessió presencial un divendres al mes.
HORARIS
 • Les sessions presencials  poden ser de 09.00 a 11.00 h / de 10.00 a 12.00 h / de 11.00 a 13.00 h / de 12.00 a 14.00 h / de 15.00 a 17.00 h / de 17.00 a 19.00 h / de 19.00 a 21.00 h.
LLOC
 • Les classes de l’horari de matí s’imparteixen a l’EOI de C/ Aragó 59
 • Les classes de l’horari de tarda s’imparteixen a l’EOI de C/ Aragó 59, a l’IES Arxiduc Lluís Salvador, a l’IES Ses Estacions, a l’IES Guillem Sagrera i a l’IES Joan Maria Thomàs
 • Més informació (localització centres)
DURADA CURS ESCOLAR
 • 120 hores lectives d’octubre a juny
TAXES
 • Les taxes de tot el curs es paguen en fer la matrícula.
 • El preu del curs escolar per als alumnes que es matriculen per primera vegada és de 195,92 €.
 • Per als antics alumnes o matrícula d’un segon idioma, el preu és inferior.
 • S’aplica una bonificació d’un 50% per pertinença a família nombrosa o monoparental.
 • Exempció de pagament de taxes en determinats casos: situació d’atur, minusvalideses i beques entre d’altres.
 • Més informació taxes
CERTIFICACIONS
 • La superació de les exigències acadèmiques establertes dona dret a l’obtenció dels següents certificats: Nivell Bàsic A2, Nivell Intermedi B1 i B2 i Nivell Avançat C1 i C2 regulats per la llei orgànica 2/2006 del 3 de maig i el reial decret 1041/2017 del 22 de desembre.
ACCÉS
Mitjançant procediment d’admissió (preinscripció i matrícula) o en l’adjudicació de darreres vacants.