Calendari exàmens 2021-2022 langueslanguagesidiomessprachenязыкиlingue

IMPORTANT

En cas de presentar-vos a qualsevol prova a la convocatòria extraordinària, la nota que prevaldrà finalment serà sempre la nota obtinguda en aquesta convocatòria extraordinària.

 

CALENDARI PROVES DE CERTIFICACIÓ ALUMNAT LLIURE ( A2, B1, B2, C1, C2)

Calendari proves de certificació lliures convocatòria ordinària (juny) 21-22

Calendari proves de certificació lliures convocatòria extraordinària (setembre)21-22

 

CALENDARI PROVES DE CERTIFICACIÓ ALUMNAT OFICIAL ( A2/ A2.2 / B1 / B1.2 / B2 / B2.2/ C1 / C1.2/ C2)

Calendari proves de certificació oficial convocatòria ordinària (juny) 21-22

Calendari proves de certificació oficials convocatòria extraordinària (setembre) 21-22

 

CALENDARI PROVES DE CURSOS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA ALUMNAT OFICIAL ( A1/ A2.1 / B1.1 / B2.1 /C1.1)

Calendari proves de cursos d’avaluació contínua d’alumnes oficials convocatòria ordinària (juny) 21-22

Calendari proves de cursos d’avaluació contínua d’alumnes oficials convocatòria extraordinària (setembre) 21-22

 

CALENDARI PROVES DE CERTIFICACIÓ ALUMNAT de THAT’S ENGLISH (A2.4, B1.2, B2.4 i C1.2)

Convocatòria ordinària maig-juny 2022. Clicau aquí 

Convocatòria extraordinària setembre 2022. Clicau aquí