IMPORTANT

En cas de presentar-vos a qualsevol prova a la convocatòria extraordinària, la nota que prevaldrà finalment serà sempre la nota obtinguda en aquesta convocatòria extraordinària.

Dates convocatòria MATRÍCULA lliure: Pendent de publicació.

CALENDARI (dates) PROVES DE CERTIFICACIÓ ALUMNAT LLIURE (A2, B1, B2, C1, C2)

Calendari proves de certificació lliures convocatòria ordinària maig-juny 2023.

Calendari proves de certificació lliures convocatòria extraordinària setembre 2023.

CALENDARI (dates) PROVES DE CERTIFICACIÓ ALUMNAT OFICIAL (A2, A2.2, B1, B1.2, B2, B2.2, C1, C1.2, C2)

Calendari proves de certificació oficial convocatòria ordinària maig-juny 2023.

Calendari proves de certificació oficial convocatòria extraordinària setembre 2023.

CALENDARI (dates) PROVES DE CURSOS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA ALUMNAT OFICIAL (A1, A2.1, B1.1, B2.1, C1.1)

Calendari proves de cursos d’avaluació contínua d’alumnes oficials convocatòria ordinària maig-juny 2023.

Calendari proves de cursos d’avaluació contínua d’alumnes oficials convocatòria extraordinària setembre 2023.

CALENDARI (dates) PROVES DE CERTIFICACIÓ ALUMNAT DE THAT’S ENGLISH (A2.4, B1.2, B2.4, C1.2)

Convocatòria ordinària maig-juny 2023. Pendent de publicació.

Convocatòria extraordinària setembre 2023. Pendent de publicació.

 

Podeu consultar normativa aquí