IMPORTANT

En cas de presentar-vos a qualsevol prova a la convocatòria extraordinària, la nota que prevaldrà finalment serà sempre la nota obtinguda en aquesta convocatòria extraordinària.

CALENDARI (dates) PROVES DE CERTIFICACIÓ ALUMNAT LLIURE (A2, B1, B2, C1, C2)

Calendari proves de certificació lliures convocatòria ordinària maig-juny 2023.

Calendari proves de certificació lliures convocatòria extraordinària setembre 2023.

CALENDARI (dates) PROVES DE CERTIFICACIÓ ALUMNAT OFICIAL (A2, A2.2, B1, B1.2, B2, B2.2, C1, C1.2, C2) 

Calendari proves de certificació oficial convocatòria ordinària maig-juny 2023.publicades aules i centres

Calendari proves de certificació oficial convocatòria extraordinària setembre 2023.

CALENDARI (dates) PROVES DE CURSOS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA ALUMNAT OFICIAL (A1, A2.1, B1.1, B2.1, C1.1)

Calendari proves de cursos d’avaluació contínua d’alumnes oficials convocatòria ordinària maig-juny 2023.publicades aules i centres

Calendari proves de cursos d’avaluació contínua d’alumnes oficials convocatòria extraordinària setembre 2023.

CALENDARI (dates) PROVES DE CERTIFICACIÓ ALUMNAT DE THAT’S ENGLISH (A2.4, B1.2, B2.4, C1.2)

Convocatòria ordinària That’s English maig-juny 2023.actualitzat 8 juny

Convocatòria extraordinària  That’s English setembre 2023.

 

Podeu consultar normativa aquí