ALUMNES OFICIALS  

EL DIA ABANS DE LES PROVES ESCRITES O ORALS, HEU DE CONSULTAR EL CALENDARI ESPECÍFIC DE CADA GRUP PER CONFIRMAR L’HORARI I L’AULA, JA QUE PODEN PRODUIR-SE CANVIS A CAUSA DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA. 

CURSOS A2, B1, B2.2, C1.2, C2 (convocatòria ordinària)

Calendari  general amb horaris de les proves escrites de certificació  

Distribució  d’aules i horaris per als diferents grups (pendent de publicació)

CURSOS  A1, A2.1, B1.1, B2.1, C1.1 (convocatòria extraordinària)

Calendari  general amb horaris de les proves   

Distribució  d’aules i horaris per als diferents grups (pendent de publicació)

ALUMNES LLIURES

CURSOS A2, B1, B2.2, C1.2, C2

Calendari  general amb horaris de les proves escrites de certificació   (s’obre en una pestanya nova)

Distribució  d’aules i horaris per als diferents grups (pendent de publicació)