Calendari d’exàmens 

ALUMNAT OFICIAL

Cursos de Certificació. A2, B1, B2.2, C1.2, C2 (tots els idiomes)

Convocatòria Ordinària *

Dates de les proves escrites

Distribució  d’aules i horaris per a cada grup  

Convocatòria Extraordinària *

Dates de les proves escrites i orals

Distribució  d’aules i horaris per a cada grup

 

Cursos d’avaluació contínua: A1.1, A1.2, A1, A2.1, B1.1, B2.1, C1.1 (tots els idiomes)

Convocatòria Extraordinària *

Dates de les proves escrites i orals

Distribució  d’aules i horaris per al cada grup

 

ALUMNAT LLIURE

Cursos de certificació  A2, B1, B2.2, C1.2, C2  (tots els idiomes)

Convocatòria Ordinària *

Dates de les proves escrites i orals

Distribució  d’aules i horaris per a cada grup

Convocatòria Extraordinària *

Dates de les proves escrites i orals

Distribució d’aules i horaris per a cada grup (pendent de publicació)

 

ALUMNAT THAT’S ENGLISH

Convocatòries Ordinària i Extraordinària *

Dates, horaris i distribució d’aules per a cada grup

 

ALUMNAT EOIES

Convocatòries Ordinària i Extraordinària *

Dates i horaris de les proves escrites i orals

 

*