CURS 2017-2018

Els representants de l’alumnat en el Consell Escolar són:

Gregorio Barceló Barceló (alumne de Bàsic 2 E d’anglès)

Conrado Martín Martín (alumne de Bàsic 2 B d’anglès)