PROCEDIMENT DE MATRÍCULA per al curs 24-25 dels ANTICS ALUMNES APTES a la CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

 

Procediment – De les 9:00h del 4 de juliol a les 23:59h del 9 de juliol
 1 Consulteu l’oferta d’horaris per saber els grups que us interessen
 • Oferta d’horaris curs 2024-2025 (pendent de publicació)
 • El centre es reserva el dret a fer modificacions als horaris en cas necessari. 
 • Si qualque grup no arribàs al mínim d’alumnes exigit, aquest pot ser anul·lat i l’alumnat pot triar ser reubicat o sol·licitar la devolució de l’import de matrícula. 
2  Accediu al vostre compte de Centrosnet per triar el grup i fer el pagament de l’aportació de 8€ per a material i activitats escolars
 •  Accés a  centrosnet     
   • Al menú desplegable només surten els grups als quals queden places. 
   • L’enllaç per al pagament de l’aportació de 8€ surt al lateral dret de la pantalla del resguard d’elecció de grup:   
   • Desau els dos resguards pdf. (elecció de grup i pagament de l’aportació).
3  Feu el pagament de les taxes i aportau la documentació Més informació