ALUMNAT LLIURE

Convocatòria ordinària 2020

Distribució d’aules i horaris.

Cursos de certificació .

A2, B1, B2.2, C1.2, C2